Verket er del av utstillingen US / THEM på QB og Blomqvist, 2018.