Marianne Brekke (f.1965) er utdannet fra Vestlandetes Kunstakademi i Bergen. Som maler arbeider Brekke med fargesammensetninger hvor hun beskriver lys til bestemte tider av døgnet. Fargetoner og horisontale striper skaper stemninger av soloppgang, skumring eller solnedgang. hun maler ofte direkte på vegg, eller jobber med serier av malerier som installasjon. Malerprosessen er tidkrevende, og det jobbes lag på lag til det bestemte lyset eller fargen hun leter etter males frem. Grunnideene for fargene henter hun fra modernismens fargeteorier, og jobber ofte med komplementærkontrastene, eller fargesammensetninger fra modernismen. Hvert arbeid kan være en ny frekvens, en illusjon som hentes inn for å skape bestemte stemninger eller beskriver av rommets karakter, størrelse eller form.