Verket er del av utstillingen From Bell Push to Faucet, QB 2020

QBG_2020_10_Yngve_Benum_WebRes_34